Frequently Asked Question

Co mam zrobić w przypadku kiedy otrzymuje komunikat 'Wystąpił błąd podczas uruchmiania aplikacji FireFox. Sprawdź czy FireFox/Chrome jest poprawnie zainstalowany.'?
Last Updated 6 years ago

Komunikat ten oznacza ze Crawler nie mógł uruchomić przeglądarki WWW, ponieważ jest ona wymagana do tego aby pobrać dane ze strony.
Wówczas należy:
  1. Zainstalować przeglądarkę Chrome lub Firefox.
  2. Jeżeli przeglądarka jest już zainstalowana upewnić się, że mamy najnowszą wersję.
  3. Jeżeli mamy najnowszą przeglądarkę Firefox a mimo to komunikat ten pojawia się wtedy należy w menu Ustawienia podać scieżkę do pliku firefox.exe.
Domyślnie Crawler wykorzystuje Firefox-a do pracy. W razie problemów z Firefoxem można się przełączyć na Chrome w menu Ustawienia.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!