Frequently Asked Question

Jak działa pobieranie adresów WWW z pliku *.txt?
Last Updated 6 years ago

W przypadku kiedy użytkownik wybierze jako źródło adresów WWW plik *.txt wówczas aplikacja wczytuje adresy stron internetowych z podanego pliku. Następnie każdy z tych adresów jest przeszukiwany pod kątem emaili. Plik z adresami stron internetowych powinien mieć format tekstowy, przy czym każdy adres WWW powinien być w osobnej linii.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!