Frequently Asked Question

Jakie sa wymagania aplikacji MailSeeker?
Last Updated 6 years ago

  1. Jakie sa wymagania aplikacji?
  2. Zainstalowany .Net Framework 4.0
  3. Zainstalowana przeglądarka Chrome w najnowszej wersji.
Użytkownik nie musi posiadać żadnego serwera, aplikacja może zostać zainstalowana na domowym komputerze.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!