Frequently Asked Question

Co mogę zrobić w przypadku kiedy portal zablokowal swoją stronę?
Last Updated 6 years ago

W przypadku wystąpienia blokady strony z której pobieramy dane można:
  1. Poczekać aż minie blokada a następnie przed rozpoczęciem pobierania danych zmniejszyć prędkość (pole Max liczba zapytań na minutę). Jeżeli blokada nadal bedzie występować wtedy jeszcze bardziej zmniejszamy prędkość pobierania.
  2. Włączyć opcję 'Użyj proxy podczas pobierania'. Wymaga ona ustawienia listy proxy serwerów proxy w menu Ustawienia. Odradzamy darmowe serwery proxy, które często są niedostępne, przeciązone i zrywają połączenie.
  3. Skorzystanie z zewnętrznych serwisów umożliwiających zmiane IP. Crawler jednak nie był testowany z żadnym z takich serwisów więc nie gwarantujemy poprawnej współpracy.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!