Frequently Asked Question

Dlaczego opcja 'Włącz rozpoznawanie captchy' w module CEIDG jest nieaktywna?
Last Updated 5 years ago

Opcja 'Włącz rozpoznawanie captchy' jest dodatkowo płatna poza opłatą licencyjną za moduł CEIDG. Koszt to 369 zl brutto/3 miesiace. Działanie tej opcji jest ograniczone tylko do modułu CEIDG. Funkcja nie posiada limitu rozwiązanych captch.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!