Frequently Asked Question

W jakim formacie aplikacja zapisuje dane?
Last Updated 6 years ago

Dane sa zapisywane w formacie *.csv (kodowanie znaków UTF-8), lub *.xlsx, który bez problemu można otworzyć w MS Excel lub OpenOffice Calc. Wyboru formatu dokonuje się przy wyborze pliku do zapisu w oknie Eksport danych.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!