Frequently Asked Question

Aplikacja nie pobiera danych lub zatrzymała się na jednym rekordzie i nie pobiera dalej. Czy to błąd w aplikacji?
Last Updated 4 years ago

Nie jest to błąd aplikacji. Aplikacja została tak zaprojektowana aby zagwarantować pobranie wszystkich rekordów z bazy. Natomiast CEIDG zwraca max 100 rekordów. Aby ominąć ten limit aplikacja musi wykonać wiele zapytań, które niekoniecznie muszą zwrócić wyniki zapytania. Każde takie zapytanie do serwisu CEIDG wiąże się z rozwiązaniem CAPTCHy.

Dla użytkownika objawia się to tak jakby Crawler stał w miejscu mimo, że aplikacja probuje rozwiazywać kolejne CAPTCHe.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!