Frequently Asked Question

Jakie są zalecane ustawienia dla parsera www.biznesfinder.pl?
Last Updated 2 years ago

Predkość pobierania - 10 zapytań/minute. Przy zbyt szybkim pobieraniu danych może dojść do blokady IP lub pojkawienia sie captchy.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!